TT Ảnh Họ và tên Ngày sinh Chức vụ SĐT
1 Đ/c Phan Hà Bắc 12/03/1973 Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường 0916.222.073
2 Đ/c Nguyễn Thị Phương 30/03/1675 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường 0986.312.732
3 Đ/c Lý Văn Hào 01/10/1980 Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường 0913.298.277
4 Đ/c Lê Đình Hiệp 15/07/1965 Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UB MTTQ phường 0912.806.555
5 Đ/c Nguyễn Văn Hoan 01/11/1975 Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Trưởng công an phường 0912.700.169
6 Đ/c Ngô Quang Trung 20/10/1976 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường - Phó chủ tịch UBND phường 0912.737.465
7 Đ/c Thân Văn Hậu 15/01/1982 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường - Phó chủ tịch HĐND phường 0985.170.630

 

PHƯỜNG PHÚ XÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Lý Văn Hào - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Phú Xá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208. 3847149
  • phuxa.tp@thainguyen.gov.vn