Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND phường Phú Xá khóa X nhiệm kỳ 2021 2026

03-03-2021

Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND phường Phú Xá khóa X nhiệm kỳ 2021 2026

Thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND phường Phú Xá tháng 3 năm 2021

26-02-2021

Thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND phường Phú Xá tháng 3 năm 2021

Thông báo về tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND phường Phú Xá khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026

22-02-2021

Thông báo về tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND phường Phú Xá khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước phường Phú Xá năm 2021

20-01-2021

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước phường Phú Xá năm 2021

Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phường Phú Xá năm 2021

20-10-2020

Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phường Phú Xá năm 2020

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 phường Phú Xá

10-01-2020

Quyết định công bố công khai dự toán NSNN phường Phú Xá năm 2020

Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phường Phú Xá năm 2020

01-01-2020

Quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phường Phú Xá năm 2020

PHƯỜNG PHÚ XÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Lý Văn Hào - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Phú Xá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208. 3847149
  • phuxa.tp@thainguyen.gov.vn