Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND phường Phú Xá khóa X nhiệm kỳ 2021 2026

03/03/2021

Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử HĐND phường Phú Xá khóa X nhiệm kỳ 2021 2026

Thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND phường Phú Xá tháng 3 năm 2021

26/02/2021

Thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND phường Phú Xá tháng 3 năm 2021

Thông báo về tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND phường Phú Xá khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026

22/02/2021

Thông báo về tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND phường Phú Xá khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước phường Phú Xá năm 2021

20/01/2021

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước phường Phú Xá năm 2021

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ PHƯỜNG PHÚ XÁ

05/01/2021

Hội nghị tổng kết công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Dự có các đồng chí Thường trực ỦY ban MTTQ, hội CCB, hội Nông dân, Hội Phụ nữ, đoàn TNCS Hồ chí Minh thành phố Thái Nguyên; các đ/c Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường; các đồng chí trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội của phường; các đ/c đại diện các ban ngành; các đ/c Bí thư chi bộ các tổ dân phố, đại diện Ban giám hiệu các nhà trường; các ông bà trưởng ban CTMT, các đ/c chi hội trưởng các đoàn thể chính trị của tổ dân phố, các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm tại phường Phú Xá, TP Thái Nguyên

05/01/2021

Hội nghị Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm tại phường Phú Xá, TP Thái Nguyên

PHƯỜNG PHÚ XÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Lý Văn Hào - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Phú Xá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208. 3847149
  • phuxa.tp@thainguyen.gov.vn