Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 19: Thảo luận 24 nội dung quan trọng

22-10-2021 13:48

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào 11 nội dung do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh theo quy định, trong đó có nội dung về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng; Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình... 06 nội dung xin chủ trương về: Thành lập và lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Dương, huyện Định Hóa; việc điều chỉnh nội dung quyết định thành lập Cụm công nghiệp Lương Sơn, TP. Sông Công; các dự án đầu tư: Khu đô thị Hòa Bình, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình; Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2, TP. Sông Công và Khu dịch vụ ăn uống giải trí hồ Gia Sàng, TP. Thái Nguyên. 02 văn bản xin ý kiến về nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIV; việc tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” và một số nội dung quan trọng khác. Các nội dung trên đều đã được Thường trực Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến theo quy chế làm việc.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung trình tại Hội nghị, trong đó nêu rõ quan điểm, chủ trương để các cơ quan tham mưu tiếp thu, thực hiện các bước theo quy định; góp ý vào cơ sở pháp lý, sự phù hợp với quy hoạch, yêu cầu phát triển của địa phương và tính khả thi của văn bản.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thống nhất: Đối với những nội dung văn bản trình tại Hội nghị, giao các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến của đại biểu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định và thực hiện các bước tiếp theo theo quy trình. Các Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc, cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, trước mắt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tăng cường tuyên truyền về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên; tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021. Đồng thời, tiến hành rà soát và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra; bám sát chỉ đạo của Trung ương để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chú trọng phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện thích ứng, linh hoạt; chủ động kiểm soát tốt tình hình, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp “5K + vắc xin” và tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất; nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...

Kim Oanh
thainguyen.gov.vn

PHƯỜNG PHÚ XÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Lý Văn Hào - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Phú Xá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208. 3847149
  • phuxa.tp@thainguyen.gov.vn