Ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV: Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ

22-10-2021 14:00

 

Buổi sáng, các đại biểu đã nghe các báo cáo, tờ trình: Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế.

Đại biểu Nguyễn Công Hoàng phát biểu thảo luận tại tổ

Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố, các đại biểu nhất trí về việc Quốc hội ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế để thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm tạo cơ chế huy động nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương này. Các đại biểu đánh giá quy định này góp phần tạo dư địa để các tỉnh, thành phố có thể huy động tối đa nguồn lực, thúc đẩy đột phá trong phát triển.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cũng đề xuất một số ý kiến đề nghị Quốc hội xem xét như: Quốc hội cần có báo cáo, đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách đặc thù đối với các địa phương đã thực hiện thí điểm trước đó; đưa ra các tiêu chí cụ thể về dân số, diện tích đất... để các đại biểu đánh giá, đưa ra quan điểm. Chính phủ, Quốc hội cần rà soát chặt chẽ công tác quản lý thu chi, quản lý đất đai để tránh bị phá vỡ tài nguyên môi trường, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng rừng của các địa phương.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục làm việc tại các tổ, nghe và thảo luận vào các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; Báo cáo về việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 02 năm 2019 - 2020.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn

PHƯỜNG PHÚ XÁ - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Lý Văn Hào - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Phú Xá. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208. 3847149
  • phuxa.tp@thainguyen.gov.vn